Hulp aanvragen
Hulp bij zorgbeslissingen

Wie zijn de belanghebbenden bij bewindvoering?

De belanghebbenden bij bewindvoering zijn de mensen die betrokken zijn bij de persoon die onder bewind staat. Dit kunnen de partner en familieleden tot in de 4e graad zijn. Ook degene die het gezag heeft over de ‘betrokkene’ kan een belanghebbende zijn. De betrokkene is de persoon voor wie het bewind bedoeld is. De belanghebbenden kunnen bewindvoering aanvragen bij de kantonrechter.

Bewindvoering aanvragen

Bewindvoering is voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om de eigen financiële zaken te beheren. Dit kan komen door een geestelijke of verstandelijke handicap, verslaving, schulden of ouderdom. Bewindvoering kan worden aangevraagd door de persoon zelf, de partner, familieleden, voogd, een mentor of curator.

Wat is beschermingsbewind?

Er bestaan verschillende soorten van bewind: beschermingsbewind, curatele en schuldsanering. Beschermingsbewind wordt vaak als benaming gebruikt voor bewindvoering. De betekenis is dan ook: mensen worden beschermd tegen hun eigen onachtzaamheid.

Uit bescherming wordt het financiële beheer overgenomen, zodat anderen geen misbruik kunnen maken van de situatie en eventuele schulden niet verder kunnen oplopen. Geld en andere bezittingen worden (voor een deel) onder bewind gesteld. Dit kan van tijdelijke aard zijn, maar ook voor onbepaalde tijd.

Door omstandigheden kunnen mensen het financiële overzicht verliezen en schulden opbouwen. Dit kan komen na een periode van werkloosheid, ziekte of een echtscheiding.

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder begint met het in kaart brengen van de huidige financiële situatie. Welke rekeningen zijn niet betaald, hoeveel inkomsten komen er binnen via loon of uitkering en wat moet er betaald worden aan vaste lasten. Dit leidt tot het budgetplan, een overzicht van de inkomsten en kosten per maand. Daarin staat nog drie andere zaken: wat er elke maand betaald wordt, het leefgeld en hoeveel er wordt gespaard. Het leefgeld is het geld wat de beschermde persoon krijgt voor een week om van te leven.

De bewindvoerder voert het complete financiële beheer uit. Hij of zij controleert het geld wat binnenkomt, beheert de betaalrekening en zal de binnenkomende rekeningen betalen als er genoeg geld beschikbaar is. De bewindvoerder moet verantwoording afleggen over zijn werkzaamheden aan de kantonrechter. De rechtbank controleert of de bewindvoering goed wordt uitgevoerd en of de administratie klopt.

Hulp bij schulden in Hengelo

Bewindvoering in Twente

Stichting Doe Mee(r) biedt financiële hulp in de vorm van bewindvoering, mentorschap, curatele en levensexecuteur. Wij zijn lid van brancheverenigingen NBBI en NOVEX. Ons kantoor bevindt zich in Hengelo, van daaruit zijn we er voor iedereen uit Twente en Overijssel die onze hulp goed kan gebruiken. We bieden bewindvoering o.a. aan in Enschede, Almelo, Hengelo en Oldenzaal. Meer weten over bewindvoering? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op Hulp aanvragen

d
c