Hulp aanvragen
Hulp bij zorgbeslissingen

Wie zijn de belanghebbenden bij bewindvoering?

De belanghebbenden bij bewindvoering zijn de mensen die betrokken zijn bij de persoon voor wie het bewind bedoeld is en daar belang bij hebben. Dit kunnen de partner en familieleden tot in de 4e graad zijn. Ook degene die het gezag heeft over de persoon kan een belanghebbende zijn. Belanghebbenden kunnen bewindvoering aanvragen bij de kantonrechter én reageren op de aanvraag (het verzoekschrift) bij de zitting.

De belanghebbenden:

De belanghebbenden bij bewindvoering zijn familieleden van de persoon voor wie het bewind bedoeld is:

 • Partner en meerderjarige kinderen
 • Ouders en meerderjarige broers en zussen

 

Wanneer bewindvoering wordt aangevraagd bij de kantonrechter hoort de verzoeker in het aanvraagformulier de gegevens van de belanghebbenden te vermelden. De belanghebbenden dienen akkoord te geven op de aanvraag. Dit doen zij door de akkoordverklaring te ondertekenen. Wanneer de belanghebbenden niet akkoord gaan, moeten zij tijdens de zitting uitleggen waarom ze het niet eens zijn met het verzoek. Ook kunnen de belanghebbenden schriftelijk reageren door een brief te sturen naar de kantonrechter met een reactie op het verzoek.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Wie kan de aanvraag voor bewindvoering indienen? Dat kunnen de volgende personen zijn:

 • De persoon voor wie het bewind is bedoeld.
 • De echtgenoot of andere partner.
 • Familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
 • Degene die het gezag heeft, bijvoorbeeld de voogd als de betrokkene nog minderjarig is.
 • De curator of de mentor.
 • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.
 • De officier van justitie.
 • Het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene. Het college kan bewind aanvragen als de betrokkene geld verspilt en/of in de problemen zit door hoge schulden.

 

De persoon die de aanvraag voor bewind indient noemen we de verzoeker. De persoon voor wie het bewind bedoeld is, heet officieel de betrokkene.

Bewindvoering aanvragen: het proces

 1. De verzoeker verstuurt het aanvraagformulier en de bijlagen (akkoordverklaring belanghebbenden, artsenverklaring, schuldenlijst) naar de kantonrechter.
 2. De rechtbank verstuurt de uitnodigingen voor de zitting.
 3. Belanghebbende familieleden die niet akkoord zijn, kunnen een verweerschrift opsturen.
 4. De zitting: de kantonrechter behandelt het verzoek met:
  • De verzoeker
  • De persoon voor wie het bewind bedoeld is (de betrokkene)
  • De voorgestelde bewindvoerder(s)
  • Belanghebbende(n) (die verweer voeren)
 5. Kantonrechter doet uitspraak: beslist of hij akkoord gaat met het verzoek.
 6. Iedereen die op de zitting was, krijgt per post de uitspraak toegestuurd.
 7. Hoger beroep kan binnen 3 maanden na de uitspraak worden ingediend.
Hulp bij schulden in Hengelo

Bewindvoerder van Stichting Doe Mee(r)

Stichting Doe Mee(r) biedt financiële hulp in de vorm van beschermingsbewind, mentorschap, curatele en levensexecuteur. Wij zijn lid van brancheverenigingen NBBI en NOVEX. Ons kantoor bevindt zich in Hengelo, van daaruit zijn we er voor iedereen in Twente die onze hulp goed kan gebruiken. We bieden bewindvoering o.a. aan in Enschede, Almelo, Hengelo en Oldenzaal. Meer weten over bewindvoering bij Stichting Doe Mee(r)? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op Hulp aanvragen