Hulp aanvragen
Hulp bij zorgbeslissingen

Het verschil tussen bewindvoerder WSNP en beschermingsbewind

Bewindvoerder zijn vereist gespecialiseerde kennis en vaardigheden. Bij het bewindvoering worden vaak twee soorten bewindvoerders belast met de verantwoordelijkheden: WSNP-bewindvoerder en beschermingsbewindvoerder. In dit blogartikel vertellen we het verschil tussen beschermingsbewindvoerder en een WSNP-bewindvoerder.

Wat doet een beschermingsbewindvoerder

Een beschermingsbewindvoerder is een type bewindvoerder die de verantwoordelijkheid heeft om voor mensen te zorgen en hen juridisch te beschermen in geval van enige vorm van wangedrag. Beschermingsbewindvoerders worden meestal toegewezen aan kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals ouderen of gehandicapten, en hebben de plicht om ieders veiligheid te waarborgen terwijl zij onder hun hoede staan. Aangezien deze personen niet in staat zijn om bepaalde taken uit te voeren, zoals het beheren van financiën of het selecteren van passende vertegenwoordiging en middelen, is het aan de bewindvoerder om namens hen op te treden en hun belangen te beschermen. Beschermingsbewindvoerders kunnen veel comfort bieden aan degenen die onder hun hoede staan, in de wetenschap dat er iemand is die voor hen zorgt in moeilijke tijden.

Hulp bij schulden in Almelo

Wat doet een bewindvoerder WSNP?

Wat is een WSNP bewindvoerder? Een WSNP-bewindvoerder is iemand die de zogenaamde WSNP beheert, de Nederlandse saneringsregeling voor rekeningen. Het is een financiële oplossing die beschikbaar is voor Nederlanders die kampen met te hoge schulden en er niet in slagen hun rekeningen af te betalen. Om voor de WSNP-regeling in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde specifieke criteria voldoen – bijvoorbeeld een limiet aan hoeveel u per maand verdient – maar als aan deze voorwaarden is voldaan, kan een WSNP-bewindvoerder helpen de maandelijkse betalingen te verlagen en meer tijd geven om bestaande schulden af te betalen zonder gestoord te worden door eisen van schuldeisers. Een WSNP-bewindvoerder is verantwoordelijk voor het informeren van de bij dit proces betrokken partijen en treedt op als bemiddelaar tussen hen en de schuldeisers. Hij ziet er ook op toe dat alle uitgenodigde partijen deelnemen aan vergaderingen of hoorzittingen over WSNP’s en voert andere taken uit die nodig zijn voor een succesvolle invordering van schulden.

Verschil beschermingsbewind en bewindvoerder WSNP

Nu u weet wat beide bewindvoerders doen, kunnen we overgaan naar het vertellen van de verschillen tussen deze twee. Een beschermingsbewindvoerder en een WSNP-bewindvoerder zijn twee enigszins vergelijkbare functies, maar ze hebben allebei verschillende taken. De hoofdverantwoordelijkheid van een beschermingsbewindvoerder is het legaliseren van schuldsaneringen, variërend van het opschorten van betalingen, het kwijtschelden van bepaalde schulden of het treffen van voorlopige maatregelen. Anderzijds heeft een WSNP-bewindvoerder de specifieke taak om professioneel advies te geven en toezicht te houden tijdens insolventieprocedures die specifiek verband houden met de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Dit omvat het indienen van aanvragen, het treffen van regelingen met schuldeisers en het behandelen van na-aanmeldingen en wijzigingen. Samengevat vereisen deze twee functies verschillende niveaus van expertise vanwege hun unieke aandachtsgebieden.

Hulp bij schulden in Hengelo

Bewindvoering van Stichting Doe Meer

Stichting Doe Meer is gespecialiseerd in verschillende soorten bewindvoering. Zo kunt u bij ons terecht wanneer u er zelf niet meer uitkomt met problematische schulden. Wij zijn actief in onder andere Enschede, Almelo en Oldenzaal. Neem contact met ons op voor meer informatie over bewindvoering.

Neem contact op Hulp aanvragen