Hulp aanvragen
Hulp bij zorgbeslissingen

Hoe beïnvloedt schuldhulpverlening uw krediet mogelijkheden?

Wanneer u een traject in de schuldhulpverlening doorloopt, mag u geen nieuwe schulden maken. Dat is een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een schuldregeling. U komt in aanmerking voor schuldhulpverlening als u problematische schulden heeft opgebouwd. Een andere voorwaarde is de beschikking tot een inkomen (uitkering). Wanneer u deelneemt aan een schuldhulpverleningstraject van uw gemeente, krijgt u leefgeld voor de dagelijkse uitgaven.

Hoe werkt de schuldhulpverlening?

Bij schuldhulpverlening zal eerst een inventarisatie van de schuldenlast worden gemaakt. Ook wordt er in een gesprek gekeken naar het daadwerkelijke probleem en uw zelfredzaamheid. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld met daarin de maximale aflossingscapaciteit. Met dit plan doet de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel aan de schuldeisers. Als de schuldeisers akkoord gaan met de betalingsregeling kan de schuld worden afgelost volgens de minnelijke schuldregeling. Deze kent twee vormen: schuldbemiddeling of schuldsanering.

We gaan eerst dieper in op schuldbemiddeling. Bij schuldbemiddeling worden de inkomsten gedurende 36 maanden op een aparte beheerrekening gestort. De schuldeisers krijgen elk jaar een bedrag uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks herberekend, rekening houdend met de situatie waarin u zich dan bevindt. Bij schuldsanering wordt door de gemeente of kredietbank een saneringskrediet verstrekt. Met deze lening worden de schuldeisers betaald. U dient het krediet in 36 maanden terug te betalen aan de kredietbank of uw gemeente.

Wat is een saneringskrediet?

Het saneringskrediet is een schuldregelingsvorm. Een kredietbank verstrekt de lening om uw schuld bij de schuldeisers af te lossen. De totale schuld wordt direct afgekocht. Bij een saneringskrediet ontvangen de schuldeisers na akkoord gelijk hun geld minus de rentekosten van het krediet. Schuldsanering kunt u aangaan met uw gemeente of met Stichting Kredietbank Nederland, de sociale bank in Nederland.

De kredietbank verleent in 75% van de schuldregelingen een saneringskrediet. Wanneer de situatie van de persoon niet stabiel genoeg is of als de persoon niet handelingsbekwaam is, zal er geen lening worden verstrekt.

WSNP: wettelijk traject

Wanneer de schuldeisers niet akkoord gaan met het betalingsvoorstel, komt de rechter aan te pas via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). De wettelijke schuldsanering is een lang en moeizaam traject en duurt gemiddeld drie tot maximaal vijf jaar. Wanneer u het traject heeft doorlopen en u heeft aan alle voorwaarden voldaan worden uw huidige schulden kwijtgescholden. U begint weer met een schone lei.

Hulp bij schulden in Hengelo

Hulp bij schulden in Twente

Heeft u hulp bij uw schulden nodig? Stichting Doe Mee(r) biedt financiële hulp aan in de vorm van beschermingsbewind, bewindvoering, curatele, mentorschap en levensexecuteur. Onze medewerkers helpen mensen uit Twente met hun financiële problemen. Zo bieden we onze hulp aan in Oldenzaal, Enschede, Almelo en Hengelo. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Neem contact op Hulp aanvragen