Nieuws

Van harte welkom op de site van Stichting Doe Mee(r) Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 13.00 uur.

Wij voldoen aan de door de overheid gestelde kwaliteitseisen. De kwaliteit van ons werk wordt jaarlijks gecontroleerd door het bewindsbureau van de rechtbank. .

Kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Belt u ons dan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur. 085 – 48 309 84

Wie zijn wij.

De stichting, het team, missie en visie

De Stichting

Mensen die zich bij ons aanmelden verkeren vaak in zeer beroerde omstandigheden en verdienen daarom het beste wat er is.

Stichting Doe Mee(r) is een onafhankelijke en professionele organisatie zonder winstoogmerk en stelt hoge eisen aan haar bewindvoerders. Al onze bewindvoerders zijn in het bezit van een relevante Universitaire- of HBO opleiding en hebben de Basisopleiding Beschermingsbewindvoering met succes gevolgd. Zij voldoen aan alle strenge eisen die de overheid aan de bewindvoerder stelt.

Wij onderscheiden ons van andere organisaties door een enorme gedrevenheid vanuit de doelstelling,  betrokkenheid en daadkracht, want  mensen in financieel kwetsbare situaties of financieel uitzichtloze situaties moeten snel, professioneel en adequaat geholpen worden.

Het Team

Het team van Stichting Doe Mee(r) bestaat uit ervaren professionals uit verschillende disciplines. Onze vakmensen vullen elkaar aan en werken samen om de rechthebbende op een goede manier te helpen en te begeleiden. Zij kenmerken zich door professionaliteit, kwaliteit, betrokkenheid, betrouwbaarheid en enthousiasme en zijn resultaatgericht.

Al onze medewerkers streven in hun dienstverlening naar optimale service en kwaliteit. Hierbij staat het adviseren en realiseren van overeengekomen doelstellingen met de klant centraal. Zij zijn integer, betrokken en slagvaardig bij het behalen van een maximaal financieel resultaat voor onze cliënten.

Onze ambitie is, om als hoogwaardige en betrouwbare dienstverlener diensten aan te bieden aan iedereen waarbij de maatregel beschermingsbewind van toepassing is.

Betrouwbaarheid betekent op elkaar kunnen rekenen en wordt bereikt door het tonen van respect, door ieder in zijn eigen waarde te laten, door integriteit en door het nakomen van gemaakte afspraken. De basis hierbij is een open houding naar klanten en hun omgeving, verwanten en medewerkers.

Wij onderscheiden onze ambities in vier dimensies: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, resultaatgerichtheid en innovatie.

Missie

Stichting Doe Mee(r) bewind beheer is een professionele, onafhankelijke stichting die zonder winstoogmerk het vermogen en inkomen beheert van mensen die daar tijdelijk of blijvend niet toe in staat zijn.  In onze dienstverlening streven wij naar optimale service en kwaliteit en staat het adviseren en realiseren van overeengekomen doelstellingen met de klant, centraal. Dat gebeurt met daadkrachtige  professionals vanuit diverse disciplines die integer, betrokken en slagvaardig zijn bij het behalen van een maximaal financieel resultaat voor onze cliënten. Niet alleen is de hulp van professionele kwaliteit, deze is ook professioneel en efficiënt georganiseerd.

Visie

Stichting Doe Mee(r) bewind beheer budget wil een topspeler zijn in haar vakgebied. Wij zijn een goed bereikbare, open en transparante organisatie en onderscheiden ons van andere organisaties door een enorme gedrevenheid vanuit de doelstelling, betrokkenheid en daadkracht op het gebied van bewindvoering en budgetbeheer. Onze financiën en die van onze klant zijn goed controleerbaar.

Kernwaarden

Betrokkenheid, kwaliteit, kennis van zaken, integriteit, respect, klant centraal, innovatief, toekomstgericht, professionele aandacht.

Back to Top