Nieuws

Van harte welkom op de site van Stichting Doe Mee(r) Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 13.00 uur.

Wij voldoen aan de door de overheid gestelde kwaliteitseisen. De kwaliteit van ons werk wordt jaarlijks gecontroleerd door het bewindsbureau van de rechtbank. .

Kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Belt u ons dan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur. 085 – 48 309 84

Budgetbeheer.

Is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben om hun financiën te beheren

Wat is Budgetbeheer/Inkomensbeheer

Budgetbeheer wordt ook wel Inkomensbeheer genoemd. Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben om hun financiën te beheren. Budgetbeheer is voor u een goede oplossing als u weet en begrijpt dat uw rekeningen moeten worden betaald, maar dat u dat bijvoorbeeld vergeet. Of u betaalt teveel andere rekeningen waardoor te weinig geld overblijft om uw vaste lasten (huur, zorgverzekering e.d.) nog te kunnen betalen. Maar ook gezondheidsredenen kunnen een rol spelen.

Budgetbeheer is ook een goede oplossing als u uw financiën niet meer op orde kunt krijgen en/of er sprake is van schulden. Soms stelt een schuldeiser daarom budgetbeheer als voorwaarde. Met budgetbeheer kunt u er weer voor zorgen dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Wij proberen uw betalingsachterstanden en schulden af te lossen en ervoor te zorgen dat er geen nieuwe bij komen.

Waarom Budgetbeheer?

U kunt budgetbeheer ingaan als u hulp nodig heeft bij het beheren van uw financiën of als u uw financiële problemen niet meer overzien. Met budgetbeheer komt er rust in uw financiële situatie en worden nieuwe schulden voorkomen. Daardoor worden problemen als huisuitzetting, afsluiting van gas, water, licht en het ontstaan van nieuwe achterstanden (met bijkomende kosten) voorkomen.

Maar u kunt ook budgetbeheer ingaan om financiële problemen te voorkomen.

Wie kan Budgetbeheer aanvragen?

Iedereen van 18 jaar of ouder kan voor zich zelf of voor een familielid budgetbeheer aanvragen.

Hoe kunt u Budgetbeheer aanvragen?

U kunt budgetbeheer rechtstreeks bij Stichting Doe Mee(r) aanvragen. In tegenstelling tot beschermingsbewind hoeft budgetbeheer niet worden aangevraagd bij de kantonrechter.

Hoe lang duurt Budgetbeheer?

Als u zelf om budgetbeheer vraagt, dan bepaalt u ook hoe lang u budgetbeheer ingaat. Wordt budgetbeheer door een schuldhulpverlenende organisatie geëist, omdat zij u helpt bij het oplossen van uw schulden, dan duurt budgetbeheer meestal drie jaar.

Hoe werken wij?

Als u voor u zelf of voor familie budgetbeheer overweegt, kunt u dat via ons aanvragen. Wij bezoeken u voor een gratis en vrijblijvend gesprek en vertellen u meer over budgetbeheer, onze werkwijze, wat u van ons kunt verwachten, maar ook wat wij van u verwachten. Na een inventarisatie van uw financiën, krijgt u van ons een overzicht van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Dit is het budgetplan. Hierin staat uw inkomen, de vaste lasten die wij iedere maand van uw inkomen gaan betalen, hoeveel huishoudgeld wij aan u overmaken en wat wij voor u gaan reserveren. Natuurlijk adviseren wij u over hoe u uw inkomsten kunt vergroten en uw uitgaven kunt verlagen. Om uw financiën te kunnen beheren sluiten wij een contract met u af. Hierin wordt opgenomen welke werkzaamheden wij voor u gaan verrichten. Bij inkomensbeheer blijft u nog steeds zelf verantwoordelijk voor het doen van o.a uw aangifte belastingaangifte, aanvragen van toeslagen, het aanvragen van kwijtschelding, het (in overleg) treffen van betalingsregelingen e.d.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat u uw eigen geldzaken weer gaat beheren. Als u dat wilt kunnen wij u op de achtergrond blijven begeleiden.

Wat doet Stichting Doe Mee(r) als budgetbeheerder voor u?

Stichting Doe Mee(r):

 • Inventariseert uw eventuele schuldenlast.
 • stelt een budgetoverzicht voor u op.
 • Opent een bankrekening voor u op uw naam.
 • Ontvangt het inkomen op uw bankrekening.
 • Betaald hiervan uw vaste lasten.
 • Maakt het weekgeld aan u over.
 • Leert u uw eigen geldzaken weer goed te beheren.
 • Vraagt eventueel een schuldenregeling aan via een kredietbank of elders.
 • Neemt contact op met uw eventuele schuldeisers en leveranciers (woningbouw, bank, energieleveranciers, zorgverzekeraars, etc).
 • Geeft u periodiek een overzicht van de inkomsten en uitgaven en eventuele reserveringen.
 • Geeft u advies over hoe u uw inkomsten kunt vergroten en uw uitgaven kunt verlagen.

Wat kost Budgetbeheer?

Wij werken conform de richtlijnen voor tarieven die bij het takenpakket behoren voor professionele budgetbeheerders, die aangesloten zijn bij de branche. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). Onze vergoeding bestaat uit een eenmalig intakebedrag en een maandelijks vast bedrag. Als u niet voldoende draagkracht heeft, doen wij een beroep op de Wet Bijzondere Bijstand. Onze stichting heeft geen winstoogmerk en streeft naar een maximaal financieel resultaat voor u.

Bekijk de tarieven.

Back to Top