Nieuws

Van harte welkom op de site van Stichting Doe Mee(r) Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 13.00 uur.

Wij voldoen aan de door de overheid gestelde kwaliteitseisen. De kwaliteit van ons werk wordt jaarlijks gecontroleerd door het bewindsbureau van de rechtbank. .

Kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Belt u ons dan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur. 085 – 48 309 84

Bewindvoering Oldenzaal.

Wie komt er voor u op wanneer u uw financiële belangen niet langer kunt behartigen? Wees beducht voor malafide ‘helpers’ die erop uit zijn om misbruik te maken van uw situatie. Gelukkig kunt u ook vanuit Oldenzaal een beroep doen op de integere en deskundige bewindvoerders van Stichting Doe Mee(r). Deze stichting is er voor iedereen die een mentor, curator, budgetbeheerder of bewindvoerder nodig heeft. Wij houden kantoor in Hengelo en zijn van daaruit ook actief voor cliënten in Almelo, Haaksbergen, Enschede, Oldenzaal en Nijverdal. We doen ons werk zonder winstoogmerk.

Voor wie is bewindvoering in Oldenzaal bedoeld?

Denk bij bewindvoering niet alleen aan iemand met een groeiende berg schulden. U hoeft niet op zwart zaad te zitten om een bewindvoerder nodig te hebben. Bewindvoering kan een dergelijke situatie wel voorkomen. Bewindvoering is een wettelijke maatregel die het mogelijk maakt om de zorg voor iemands materiële belangen (vermogen en goederen) over te dragen aan een onafhankelijke belangenbehartiger. Dit kan nodig zijn wanneer de betreffende persoon vanwege lichamelijke, geestelijke of andere redenen niet langer zijn of haar vermogen en goederen op een verantwoorde manier kan beheren. Denk hierbij aan:

  • gehandicapten
  • psychiatrisch patiënten
  • dementerenden
  • verslaafden
  • mensen met problematische schulden.

Zijn er wettelijke regels voor bewindvoering?

Bewindvoering of beschermingsbewind is een wettelijke maatregel met een bijbehorend juridisch kader. Dit betekent dat zowel de bewindvoerder als de rechthebbende wettelijk vastgelegde rechten en plichten hebben. Bij onenigheid tussen beide partijen over de manier waarop die rechten en plichten in de praktijk worden ingevuld, kunnen zij de rechter om een uitspraak in hun geschil vragen. Die rechter is bij een bewindvoeringstraject de kantonrechter. Het is de kantonrechter bij wie het beschermingsbewind moet worden aangevraagd en die de bewindvoerder benoemt.

Wie kan in Oldenzaal bewindvoering aanvragen?

Denkt u dat u momenteel niet in staat bent om uw materiële belangen zelf te behartigen? Of kijkt u aan tegen een moed benemende schuldenberg? Dan kunt u als rechthebbende uit Oldenzaal of omgeving zelf bewindvoering bij de kantonrechter aanvragen. U moet dan wel eerst een bewindvoerder vinden. Die hoeft overigens niet uit Oldenzaal of omgeving te komen, hoewel dat om praktische redenen natuurlijk wel zo handig is.

Het kan ook zijn dat u zich zorgen maakt over de lichamelijke of geestelijke vermogens van een familielid, vriend of iemand uit Oldenzaal of omgeving die u begeleidt. Maar dat die persoon de ernst van de eigen situatie niet inziet. Of in ieder geval niet de bereidheid of bekwaamheid heeft om zelf beschermingsbewind aan te vragen. U kunt dan namens die persoon bewindvoering aanvragen. U bent dan formeel de verzoeker; dat is degene die het beschermingsbewind voor de rechthebbende uit Oldenzaal of omgeving aanvraagt. Ook voor de verzoeker geldt dat u eerst een bewindvoerder moet opzoeken, alvorens u bewindvoering kunt aanvragen. Als verzoeker draagt u de bewindvoerder voor aan de kantonrechter, als onderdeel van de aanvraag tot beschermingsbewind.

Hoe kom ik in Oldenzaal aan een geschikte bewindvoerder?

Een bewindvoerder moet in de eerste plaats iemand zijn aan wie u de zorg voor uw materiële belangen met een gerust hart kunt toevertrouwen. Dat kan iemand uit de kring van uw familie, vrienden of kennissen zijn. In de tweede plaats moet het iemand zijn die voldoende financieel en juridisch onderlegd is om de wettelijke taken van een bewindvoerder uit te kunnen oefenen. Want de wet stelt kwaliteitseisen aan de functie van bewindvoerder.

Kunt u in Oldenzaal of omgeving geen bekende vinden die u vertrouwt en die tevens aan de eisen voldoet?  Vraag dan advies aan Stichting Doe Mee(r). Wij zijn een onafhankelijke en professionele dienstverlener op het gebied van curatele, mentorschap, budgetbeheer en bewindvoering. Wij werken ook voor cliënten uit Oldenzaal en omgeving. Onze bewindvoerders zijn speciaal voor hun functie opgeleid. Aanvullend op een hoger beroepsopleiding of universitaire studie hebben zij de Basisopleiding Beschermingsbewind gevolgd.

Back to Top