Nieuws

Van harte welkom op de site van Stichting Doe Mee(r) Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 13.00 uur.

Wij voldoen aan de door de overheid gestelde kwaliteitseisen. De kwaliteit van ons werk wordt jaarlijks gecontroleerd door het bewindsbureau van de rechtbank. .

Kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Belt u ons dan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur. 085 – 48 309 84

Bewindvoering Nijverdal.

Een psychiatrische ziekte, blijvend letsel als gevolg van een ongeval, een verslaving….Soms gebeuren er dingen in uw leven waardoor u niet langer in staat bent om zelf uw materiële belangen te behartigen. U kunt dan terugvallen op beschermingsbewind. Dat is een wettelijke maatregel die voorziet in een bewindvoerder aan wie u het beheer over uw vermogen en goederen kunt toevertrouwen. Woont u in Nijverdal? De professionele bewindvoerders van Stichting Doe Mee(r) uit Hengelo staan ook klaar voor cliënten uit Nijverdal en omgeving.

 

Wat doet een bewindvoerder in Nijverdal?

Een bewindvoerder beheert uw vermogen en goederen wanneer u dat zelf niet (langer) kunt. Hij wordt in die functie door de kantonrechter benoemd. Een bewindvoerder heeft wettelijke taken op het gebied van:

 • controle en administratie
 • het sluiten van contracten
 • de machtiging van de kantonrechter
 • nalatenschap.

 

De bewindvoerder controleert en administreert. Hij voert op die manier het beheer over de onder bewind gestelde goederen. Denk hierbij aan:

 • geld
 • loon
 • pensioen
 • uitkeringen
 • vorderingen
 • schulden
 • huis
 • sieraden
 • andere bezittingen.

 

Wie kan bewindvoerder in Nijverdal zijn?

Bewindvoering heeft een grote impact op uw dagelijkse leven. Het is daarom belangrijk dat u de bewindvoerder kunt vertrouwen. U mag zelf iemand zoals een familielid of vriend uit Nijverdal of omgeving als bewindvoerder bij de kantonrechter aandragen. Woont u in Nijverdal of omgeving en kent u daar niemand aan wie u de zorg over uw materiële belangen met een gerust hart toevertrouwt? Bedenk dan dat er ook professionele bewindvoerders zijn die speciaal voor die functie zijn opgeleid. Zij worden geselecteerd op integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, zorgvuldigheid en juridische kennis.

Waar kan ik een professionele bewindvoerder vinden?

De professionele bewindvoerders van stichting Doe Mee(r) werken ook voor cliënten uit Nijverdal en omgeving. Wij zijn een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk en verlenen diensten op het gebied van curatele, mentorschap, budgetbeheer en beschermingsbewind. Op elk van deze terreinen beschikken wij over uitstekend opgeleide en ter zake deskundige specialisten. Zij hebben met succes een hogere beroepsopleiding of universitaire studie afgerond en die aangevuld met een voor onze dienstverlening relevante scholing. Zo zijn onze bewindvoerders in het bezit van het diploma van de Basisopleiding Beschermingsbewind.

 

Multidisciplinaire aanpak in Nijverdal

Onze professionals zijn ook voor cliënten uit Nijverdal actief in vier disciplines: curatele, mentorschap, budgetbeheer en beschermingsbewind. Een specialist die meer dan één discipline beheerst is geen specialist. Daarom zetten we ook voor cliënten in Nijverdal in elk van de vier genoemde disciplines ter zake deskundige collega’s in. Zij zijn bekwaam en bereid om multidisciplinair met elkaar samen te werken. Zo vullen zij elkaar aan om in een concrete casus tot een optimale oplossing te komen. Die oplossing bestaat uit een traject dat het beste bij de situatie van de rechthebbende past.

 

Heeft u geen behoefte aan bewindvoering, maar bijvoorbeeld wel aan budgetbeheer? Wij kunnen dan ook die dienst op een onafhankelijke en deskundige manier voor u invullen. Zodat u de hulp krijgt die op dat moment het beste bij u past. Mocht er iets gebeuren waardoor uw behoefte verschuift naar curatele of bewindvoering, dan schuiven we in onze dienstverlening met u mee. Dankzij Stichting Doe Mee(r) heeft u ook wanneer u in Nijverdal woont één dienstverlener en één aanspreekpunt, ongeacht het traject dat u samen met ons kiest en bewandelt. En dat is in een kwetsbare en moeilijke periode in uw leven wel zo fijn.

 

 

Back to Top