Nieuws

Van harte welkom op de site van Stichting Doe Mee(r) Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 13.00 uur.

Wij voldoen aan de door de overheid gestelde kwaliteitseisen. De kwaliteit van ons werk wordt jaarlijks gecontroleerd door het bewindsbureau van de rechtbank. .

Kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Belt u ons dan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur. 085 – 48 309 84

Bewindvoering Hengelo.

Bent u niet langer in staat om uw financiële belangen te behartigen? Bijvoorbeeld omdat uw geheugen achteruit gaat? Of omdat u vanwege een verslaving of ernstige tegenslag uw financiën niet op orde kunt houden? Dan kan bewindvoering uitkomst bieden. Ook wanneer u in Hengelo of omgeving woont. Stichting Doe Mee(r)

helpt mensen en hun ouders, voogden of begeleiders op het gebied van curatele, mentorschap, budgetbeheer en beschermingsbewind. Wij houden kantoor in Hengelo en werken ook voor cliënten in Almelo, Haaksbergen, Enschede, Oldenzaal en Nijverdal.

 

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering of beschermingsbewind betekent dat u de zorg voor uw financiën en goederen uit handen geeft aan een bewindvoerder. Dit doet u omdat u die verantwoordelijkheid vanwege uw lichamelijke of geestelijke toestand zelf niet kunt dragen. Beschermingsbewind betekent ook dat u als rechthebbende van rechtswege wordt beperkt in uw rechtshandelingen. Zo heeft u voor transacties als het afsluiten van een hypotheek of telefoonabonnement de toestemming van uw bewindvoerder nodig.

 

Wie kan bewindvoerder in Hengelo zijn?

Bewindvoering heeft een grote impact op uw dagelijkse leven. Het is daarom belangrijk dat u de bewindvoerder kunt vertrouwen. U mag zelf iemand zoals een familielid of vriend als bewindvoerder aandragen. Woont u in Hengelo of omgeving en kent u daar niemand aan wie u de zorg over uw materiële belangen met een gerust hart toevertrouwt? Bedenk dan dat er ook professionele bewindvoerders zijn die speciaal voor die functie zijn opgeleid. Zij worden geselecteerd op integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, zorgvuldigheid en juridische kennis.

 

Waar kan ik een professionele bewindvoerder in Hengelo vinden?

Dankzij stichting Doe Mee(r) kunt u ook vanuit Hengelo of omgeving een professionele bewindvoerder inschakelen. Wij zijn een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk en verlenen diensten op het gebied van curatele, mentorschap, budgetbeheer en beschermingsbewind. Op elk van deze terreinen beschikken wij over uitstekend opgeleide en ter zake deskundige specialisten. Zij hebben met succes een hogere beroepsopleiding of universitaire studie afgerond en die aangevuld met een voor onze dienstverlening relevante scholing. Zo zijn onze bewindvoerders in het bezit van het diploma van de Basisopleiding Beschermingsbewind.

 

Heb ik voldoende rechtsbescherming?

Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel. De bewindvoerder wordt door de kantonrechter benoemd. In een bewindvoeringstraject heeft u als rechthebbende zowel rechten als plichten. Dat geldt ook voor de bewindvoerder. Ontstaat er op enig moment onenigheid tussen de bewindvoerder en zijn cliënt, dan kunnen beide partijen bij de kantonrechter hun recht halen.

Bij beschermingsbewind zijn uw positie en belangen als rechthebbende dus juridisch vastgelegd en beschermd. In dat opzicht is er geen verschil tussen een familielid als bewindvoerder en een professionele bewindvoerder van stichting Doe Mee(r).

Beide bewindvoerders hebben in het traject van bewindvoering exact dezelfde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Desondanks biedt een professionele bewindvoerder voordelen die een leek niet kan bieden. Vanwege zijn grotere financiële en juridische kennis en ervaring kan een professional van Doe Mee(r) u breder en deskundiger begeleiden. Zodat we u meer hulp kunnen bieden dan de minimale ondersteuning die de wet- en regelgeving op het gebied van beschermingsbewind vereist. We heten niet voor niets Doe Mee(r).

 

Back to Top