Nieuws

Van harte welkom op de site van Stichting Doe Mee(r) Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 13.00 uur.

Wij voldoen aan de door de overheid gestelde kwaliteitseisen. De kwaliteit van ons werk wordt jaarlijks gecontroleerd door het bewindsbureau van de rechtbank. .

Kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Belt u ons dan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur. 085 – 48 309 84

Bewindvoering Enschede.

Stichting Doe Mee(r) helpt mensen en hun ouders, voogden of begeleiders op het gebied van curatele, mentorschap, budgetbeheer en beschermingsbewind. We zijn gevestigd in Hengelo en werken ook voor cliënten uit Almelo, Oldenzaal, Enschede, Haaksbergen, Nijverdal. Woont u in Enschede en omgeving en wilt u voor uzelf of iemand anders beschermingsbewind aanvragen? Of advies over de dienstverlening die het beste bij uw situatie past of bij die van iemand die aan uw zorgen is toevertrouwd? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan.

 

Onafhankelijke en professionele bewindvoering in Enschede

Beschermingsbewind is gebonden aan een wettelijk kader. De wet stelt onder meer als eis dat de door de kantonrechter toegekende bewindvoerder professioneel en onafhankelijk zijn werk doet. Evenals in alle andere plaatsen waar we actief zijn, werken we ook voor cliënten uit Enschede met bewindvoerders die aan de kwaliteitseisen van de overheid voldoen. De bewindvoerders van Stichting Doe Mee(r) zijn conform die eisen opgeleid. Dit betekent onder meer dat zij naast of na hun hogere beroepsopleiding of academische studie de Basisopleiding Beschermingsbewind met succes hebben afgerond. Ook voeren onze bewindvoerders hun wettelijke taken volgens de daarop van toepassing zijnde regels uit.

Maar Stichting Doe Mee(r) doet zijn naam graag eer aan en gaat daarom nog een stap verder. Dat doen we ook voor cliënten uit Enschede of omgeving. Wij stellen de rechthebbende centraal; hem of haar willen we op een goede manier helpen, begeleiden en adviseren. Dit doen we niet alleen professioneel en onafhankelijk, maar ook betrokken, betrouwbaar en enthousiast. Wij zijn resultaatgericht en streven in onze dienstverlening naar optimale service en kwaliteit.

Multidisciplinaire aanpak in Enschede

Onze professionals zijn ook voor cliënten uit Enschede actief in vier disciplines: curatele, mentorschap, budgetbeheer en beschermingsbewind. Een specialist die meer dan één discipline beheerst is geen specialist. Daarom zetten we ook voor cliënten uit Enschede in elk van de vier genoemde disciplines terzake deskundige collega’s in. Zij zijn bekwaam en bereid om multidisciplinair met elkaar samen te werken. Zo vullen zij elkaar aan om in een concrete casus tot een optimale oplossing te komen. Die oplossing bestaat uit een traject dat het beste bij de situatie van de rechthebbende past.

De kern van onze dienstverlening in Enschede

Mensen helpen die tijdelijk of blijvend onvoldoende in staat zijn om hun belangen te behartigen. Dat is waar de dienstverlening van Stichting Doe Mee(r) in de kern om draait. Ook voor cliënten uit Enschede of omgeving. Bij beschermingsbewind betreft dit de zorg voor het vermogen en de goederen van iemand die dit vanwege zijn lichamelijke of geestelijke toestand zelf niet kan.

Als het u niet lukt om zelf een familielid, vriend of kennis te vinden die uw materiële belangen kan behartigen, dan doen wij dat graag voor u. Zo kunnen wij u helpen om in Enschede of omgeving alsnog een bewindvoerder te vinden die u kent en hem of haar in die taak ondersteunen.

Maar we kunnen ook een professionele bewindvoerder het door u aan te vragen beschermingsbewind laten uitvoeren. Het maakt hierbij niet uit of u dat beschermingsbewind voor uzelf aanvraagt of voor iemand die aan uw zorgen als ouder, voogd of begeleider is toevertrouwd.

Wie kan een bewindvoerder aanvragen?

Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door:

  • u zelf als rechthebbende
  • uw voogd
  • uw partner
  • uw familielid of bloedverwant tot aan de vierde graad
  • de instelling waar u verblijft
  • de Officier van Justitie
  • uw curator of mentor.

Dat iemand anders dan de betrokkene zelf beschermingsbewind aanvraagt, ligt voor de hand wanneer de persoon in kwestie de ernst van zijn of haar situatie niet inziet.

De persoon die het beschermingsbewind aanvraagt noemen we de verzoeker. Dit is ook degene die als onderdeel van die aanvraag een bewindvoerder aandraagt.

Back to Top