Nieuws

Van harte welkom op de site van Stichting Doe Mee(r) Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 13.00 uur.

Wij voldoen aan de door de overheid gestelde kwaliteitseisen. De kwaliteit van ons werk wordt jaarlijks gecontroleerd door het bewindsbureau van de rechtbank. .

Kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Belt u ons dan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur. 085 – 48 309 84

Bewindvoering Almelo.

U kunt door lichamelijke of geestelijke omstandigheden niet langer uw eigen financiële belangen behartigen. Of signaleert dit probleem bij een familielid of iemand die aan uw zorg is toevertrouwd. Wat nu? Vraag dan advies aan de Stichting Doe Mee(r). Deze onafhankelijke stichting helpt mensen op het gebied van budgetbeheer, mentorschap, curatele en bewindvoering. Doe Mee(r) doet dat zonder winstoogmerk en op een transparante en deskundige manier. De specialisten van Doe Mee(r) werken ook voor cliënten uit Almelo.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering of beschermingsbewind betekent dat u de zorg voor uw vermogen en goederen uit handen geeft aan een bewindvoerder. Dit doet u omdat u die verantwoordelijkheid vanwege uw lichamelijke of geestelijke toestand zelf niet kunt dragen. Beschermingsbewind betekent ook dat u als rechthebbende van rechtswege wordt beperkt in uw rechtshandelingen. Zo heeft u voor transacties als het afsluiten van een hypotheek of telefoonabonnement de toestemming van uw bewindvoerder nodig. Bewindvoering is een traject met veel invloed op uw dagelijks leven. Uw rechten en plichten zijn, evenals die van uw bewindvoerder, wettelijk vastgelegd.

De wet beschermt hiermee uw belangen en positie in een kwetsbare periode van uw leven. Zodra u zelf weer in staat bent om uw eigen geld en goederen te beheren, kan het bewindvoeringstraject van rechtswege worden beëindigd.

Wie heeft er bewindvoering in Almelo nodig?

De redenen waarom u in Almelo of omgeving een bewindvoerder zoekt, kunnen heel divers zijn. Misschien heeft u een handicap of psychische ziekte. Of lijdt u aan een beginnende dementie. Het kan ook zijn dat u als gevolg van een verslaving geen grip meer hebt op uw inkomsten en uitgaven. Of dat u niet met geld om kunt gaan en inmiddels uw schulden niet meer kunt terugbetalen. Allemaal redenen waarom u niet in staat bent om zelf uw materiële belangen te behartigen. Om voor bewindvoering in aanmerking te komen is het voldoende dat de kantonrechter vaststelt dat u niet langer zelf de verantwoordelijkheid voor uw vermogen en goederen kunt dragen. De exacte reden doet er minder toe.

Kan ik ook bewindvoering voor iemand anders in Almelo aanvragen?

Niet iedereen die bewindvoering nodig heeft, is in staat om die zelf aan te vragen.

U kunt dan namens de betreffende persoon uit Almelo of omgeving bewindvoering aanvragen.

Denk bijvoorbeeld aan een:

  • meerderjarige gehandicapte zoon of dochter
  • een verslaafde alleenstaande broer
  • een cliënt in een psychiatrische kliniek die u begeleidt.

 

Of u voor uzelf of voor iemand anders bewindvoering aanvraagt, in beide gevallen moet u zelf een bewindvoerder bij de kantonrechter aandragen.

Kunt u in Almelo of omgeving niemand in uw sociale netwerk vinden die deze rol op zich neemt? Schakel dan een professionele bewindvoerder in.

Waar kan ik in Almelo een professionele bewindvoerder vinden?

Dankzij stichting Doe Mee(r) staat er ook voor cliënten in Almelo een professionele bewindvoerder klaar. Wij zijn een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk en verlenen diensten op het gebied van curatele, mentorschap, budgetbeheer en beschermingsbewind. Op elk van deze terreinen beschikken wij over uitstekend opgeleide en ter zake deskundige specialisten. Zij hebben met succes een hogere beroepsopleiding of universitaire studie afgerond en die aangevuld met een voor onze dienstverlening relevante scholing. Zo zijn onze bewindvoerders in het bezit van het diploma van de Basisopleiding Beschermingsbewind.

Back to Top