085 – 48 309 84 - Wij zijn dagelijks bereikbaar van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Reïntegratie

Stichting Doe Mee(r) is een onafhankelijke en professionele stichting zonder winstoogmerk.

Wij onderscheiden ons van andere organisaties door een enorme gedrevenheid vanuit de doelstelling, betrokkenheid en daadkracht op het gebied van (arbeidsmarkt) participatie en integratie trajecten in combinatie met hulpverlening op maat.

Missie

De missie van Stichting Doe Mee(r) is om de integratie en (arbeidsmarkt) participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Participatie betekent voor ons niet alleen deelnemen, maar ook de káns krijgen om deel te nemen. Het is onze ambitie om onder onze begeleiding deze mensen (weer) mee te laten meedoen in de samenleving.

Visie

Stichting Doe Mee(r) gaat er vanuit dat meedoen d.m.v. werk of sociale participatie een harmonieus en geïntegreerd onderdeel moet zijn van iemands leven. Vanuit deze visie benaderen wij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en motiveren hen door middel van een procesmatige integrale benadering. Wij begeleiden deze mensen daarbij vanuit een positief mensbeeld. Professionaliteit, persoonlijke aandacht, maar ook snelheid staan hierbij centraal. Onze aanpak leent zich niet voor vrijblijvendheid.

Kernwaarden

Onze kernwaarden: betrokkenheid, kwaliteit, kennis van zaken, integriteit, respect, klant centraal, toekomstgericht, professionele aandacht en ondernemerschap.

Een van onze medewerkers spreken?

Wij bellen u graag om al uw vragen te beantwoorden. Vul hieronder uw naam en telefoonnummmer in en wij bellen u terug.

Uw naam

Uw telefoonnummer

Stichting Doe Mee(r) steunt:
kika_logo

Back to Top